top of page

#

Talentgericht werken

Wat is talentontwikkeling eigenlijk? 

Refereren we dan aan aangeboren kwaliteiten, die door volharding kunnen worden uitgebouwd tot excellente prestaties?

Óf hebben we het dan over het verkennen van verborgen, onontdekte kwaliteiten om ruimte te bieden aan persoonlijke ontwikkeling? Als we focussen op onderwijs, dan krijgt wat mij betreft deze laatste absoluut de voorkeur. Talentontwikkeling vanuit dit perspectief creëert mogelijkheden voor alle leerlingen en studenten om zichzelf te ontwikkelen vanuit een positief kijkkader.

 

#Talentscan

Iedere school/opleiding werkt (bewust of onbewust) aan de talenten van haar leerlingen of studenten. Toch betekent dit niet altijd dat alle leerlingen of studenten dit ook zo ervaren. Om talentontwikkeling structureler en bewuster te verankeren in het curriculum is het van belang om eerst de specifieke context in kaart te brengen vanuit het perspectief van talentontwikkeling. Met de #Talentscan kan op een heldere manier in beeld worden gebracht, waar de sterke elementen en de aandachtspunten zitten ten behoeve van talentontwikkeling. 

 

En hoe dan verder?

Inherent aan het onderwerp talentontwikkeling, kan er op basis van deze beginsituatie een plan gemaakt worden om juist de reeds bestaande, sterke elementen in het curriculum te vergroten. Deze waarderende aanpak maakt de kans van slagen namelijk vele malen groter (en ook leuker voor de betrokkenen). Natuurlijk wordt er ook gekeken welke aandachtspunten kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling van het curriculum, maar dit is niet het eerste aangrijpingspunt voor innovatie.

Foto.jpg

Praktijkvoorbeeld

Uit de talentscan van een mbo-opleiding Dienstverlening bleek dat zij een zeer sterke begeleidingslijn in hun onderwijsprogramma hadden verwerkt. Met dit gegeven in het achterhoofd zijn samen met docenten 'talentkaarten' ontwikkeld, die de docenten kunnen gebruiken om hun begeleidingsgesprekken te voeren vanuit een talentgericht perspectief. Met deze simpele interventie hebben de docenten nu een middel in handen om daadwerkelijk vanuit positiviteit met hun studenten op zoek te gaan naar hun persoonlijke talenten.

bottom of page