top of page

#

Projectonderwijs

Projectonderwijs is natuurlijk niks nieuws op zich. Het is een beproefde en effectieve manier om leerlingen of studenten gestructureerd te laten werken aan diverse thema’s. Een project (anders dan regulier, traditioneel onderwijs) biedt echter wel kansen om meer holistisch te werken en om lerenden, naast de inhoud,  ook andere vaardigheden te laten oefenen.

Projecten ontwerpen

Projectonderwijs vraagt een andere voorbereiding van docenten dan het voorbereiden van een individuele les. Een effectief project dient daadwerkelijk aan de voorkant goed ontworpen te worden. De ontwikkelde  methodiek (zie afbeelding) is gebaseerd op belangrijke inzichten uit bestaande ontwerpmodellen (o.a. 4C/ID van Van Merriënboer & Kirschner, 2013) en biedt hierdoor handvatten om projecten stapsgewijs en in samenhang met het bestaande curriculum te ontwerpen.

 

Docentgestuurd of gepersonaliseerd?

De ontwerpmethodiek is zo vormgegeven dat docenten kunnen kiezen welke mate van docentsturing zij in hun projecten willen verwerken. Docenten kunnen dus zowel veel sturing en structuur inbouwen als veel ruimte voor individuele leervragen creëren. Het gedachtegoed over effectieve didactiek bij vraaggestuurd leren (Stokhof, 2018) sluit goed bij de laatste optie aan en dit kan meegenomen worden in de ontwerpcyclus.

Projectonderwijs in 9 stappen.png

Mogelijke design trajecten

Afhankelijk van de specifieke context van een school of opleiding kan een design traject rondom projectonderwijs worden samengesteld. Mocht uw school of opleiding een start willen maken met projectonderwijs, dan bestaat de mogelijkheid om in samenwerking met de docenten een basisstructuur neer te zetten en projecten onder begeleiding uit te werken. Mocht uw school of opleiding al veel ervaring hebben met projectonderwijs, dan kan er op basis van de scenario’s van Stokhof (2018) een verdiepings- en professionaliseringsslag gemaakt worden.

bottom of page