top of page

#

Ontwerpteams als professionalisering

Design Thinking voor docenten

Wanneer je als docent je eigen ontwerpvaardigheden wil ontwikkelen, dan is het starten van een ontwerpteam een beproefde methode. Deze vorm van professionaliseren is effectief, omdat ervaringen opdoen én het (samen)werken vanuit de eigen beroepscontext centraal staan. Een groep docenten (al dan niet van dezelfde school of opleiding) doorloopt een ontwerptraject aan de hand van de design thinking methodiek. Zij voeren zelf regie op het gekozen onderwerp, maar worden begeleid in de werkwijze. Het doel van dit traject is het eigen maken van de ontwerpvaardigheden, zodat deze ook in de toekomst kunnen worden ingezet in het dagelijkse werk. De opbrengst van het ontwerptraject is eigenlijk 'slechts' een positief bijeffect. 

 

Randvoorwaarden

Het meedoen aan een ontwerpteam is geen vrijblijvende activiteit en is alleen effectief als er aan bepaalde randvoorwaarden voldaan wordt. Denk hierbij aan:

  • Omvang - een ontwerpteam bestaat idealiter uit 4 tot 6 leden.

  • Duur - voor een goed ontwerp traject zijn 8 tot 10 bijeenkomsten nodig.

  • Beschikbaarheid - een goed ontwerp maken kost tijd. Buiten de bijeenkomsten zal er ook werk verricht moeten worden door de leden van het ontwerpteam.

  • Experimenteerruimte - een ontwerp moet getest kunnen worden in de praktijk.

  • Gelegenheid om te delen - een belangrijk onderdeel van een ontwerpteam is het delen van de opgedane kennis, zodat de opbrengsten ook op grotere schaal kunnen worden geïmplementeerd.

 

Interesse?

Neem contact op voor een verkennend gesprek of om een afspraak te maken.

bottom of page